Pučko otvoreno učilište Zabok

  • Podijeli:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZABOK

Kumrovečka 8, Zabok

WWW.POU-ZABOK.HR

OIB:73491308213

Žiro račun:2360000-1101267065

Telefon:049/ 221 183

Telefaks:049/ 226 910


Ravnatelj: Tihomir Vrančić diplomirani politolog

Telefon:098/298330


Predsjednica Upravnog vijeća: Sonja Borovčak

Članovi Upravnog vijeća: Žarko Ivančić i Štefica Kuhada


Voditelj obrazovanja: Ivan Vančina mr.sc.

Voditelj izvanrednog studija FMTU Opatija: Branko Piljek mr.oec.OBRAZOVANJE:

Fakultet za menadžment u turizmu i hotelijerstvu Opatija, Centar studija Zabok

Sveučilišni izvanredni četverogodišnji studij

Telefon:049/223 622Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Centar studija Zabok

Sveučilišni stručni trogodišnji studij „Primjena informacijske tehnologije u poslovanju“

Telefon: 098/298 330

Škola stranih jezika

Telefon: 049/221 183

Srednjoškolsko obrazovanje odraslih, osposobljavanje i usavršavanje

Telefon: 049/223 622Pripreme za polaganje državne mature

Telefon: 049/223 622KULTURA

Multimedijalni centar Zabok (kino i kazalište)

Telefon: 049/221 183VELIKA GRADSKA GALERIJA

Zivtov trg 10

mob:  098 934 0179

Voditeljica galerije

Bojana Birač  


LOKACIJE:

Uprava, računovodstvo i Multimedijalni centar Zabok

Kumrovečka 8, Zabok

Obrazovanje (visokoškolsko i sredjoškolsko obrazovanje)

Prilaz dr. Franje Tuđmana bb, (Upravna zgrada Regeneracije)POVIJEST

Pučko otvoreno učilište Zabok djeluje na području našeg grada i regije već 56 godine a kao ustanova od 25. 10. 1961. godine. Temeljnim aktom o osnivanju ustanove (Odluka o pravima i obvezama Grada Zaboka prema Narodnom sveučilištu Zabok od 11. svibnja 1995. godine) definirane su djelatnosti ustanove:

osnovno-školsko obrazovanje odraslih

srednjo-školsko obrazovanje odraslih

knjižničko-čitaonička i informatička djelatnost

ostvarivanje i promicanje multikulturalnih, nacionalnih i interkulturalnih vrijednosti

organiziranje kazališnih i drugih predstava

galerijsko-izložbena djelatnost

organiziranje i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva

prikazivanje filmova

informatičko opismenjivanje mladeži, djece i odraslih

organiziranje tečajeva sviranja

poduke stranih jezika

javno informiranje

nakladnička djelatnost

proizvodnja i prodaja umjetničkih djela, knjiga, suvenira itd

pružanje ugostiteljskih usluga.

Početkom 2010. godine Grad Zabok je adaptirao Multimedijalni centar Zabok čime se stvaraju uvjeti za razvijanje kvalitetnih programa kulture, kazalište, koncerti i kino predstave. Tokom 2011. godine Pučko otvoreno učilište Zabok preuzima vođenje Velike gradske galerije grada Zaboka. Od 1981. godine Pučko otvoreno učilište Zabok ima važnu ulogu u ustanovljavanju i organizaciji književne nagrade Ksaver Šandor Gjalski koja tokom posljednjih 30 godina postaje jedna od najvažnijih književnih nagrada za objavljeno prozno djelo u Republici Hrvatskoj. Iako počeci visokoškolskog obrazovanja u Zaboku datiraju od 60-ih godina prošlog stoljeća, Pučko otvoreno učilište Zabok započinje sa organizacijom visokoškolskog obrazovanja u suradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Zagreba 1996. godine, sa Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija 2000. godine i Fakultetom organizacije i informatike iz Varaždina 2002. godine. Pučko otvoreno učilište Zabok nudi srednjoškolsko obrazovanje odraslih sa različitim programima za stjecanje srednje stručne spreme, usavršavanja i osposobljavanja.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2016.

  • Ispiši:

Priloženi dokumenti

Financijsko izvješće Pou Zabok za 2016.
03. ožujka 2017. 1,76 MB
Izvješaj o prihodima i rashodima
03. ožujka 2017. 922,24 KB
Bilješke uz fin. izvještaj za 2016.
03. ožujka 2017. 477,5 KB
Bilanca
03. ožujka 2017. 666,88 KB
Vrh